top of page
Presentatie_edited.jpg

Schoolverlaters

Naar het einde van hun lagere schooltijd bespreken we met ouders
welk toekomstperspectief we zien voor de leerling.
De overstap naar het middelbaar onderwijs kan divers zijn:
bepaalde leerlingen stappen over naar het buitengewoon secundair onderwijs,
andere leerlingen stappen terug naar het gewoon onderwijs.

Klik voor meer info!

bottom of page