top of page
Presentatie_edited.jpg

Pedagogisch project

Samen, groeien, houvast

Zonnebloem_edited_edited.jpg

Onze school, De Zonnebloem, wil een warme school zijn voor leerlingen die in het gewoon onderwijs vastlopen, door een vertraging in de ontwikkeling, door hun autisme…

Samen willen we onze kinderen een houvast bieden zodat ze volop kunnen groeien en ontwikkelen.

 

Samen, met het volledige Zonnebloemteam, bieden we groep gebonden activiteiten aan op maat zodat kinderen kunnen groeien in hun welbevinden, hun cognitieve en sociale ontwikkeling en hun zelfstandigheid.

Samen, met de kinderen, de ouders en het CLB willen we de kinderen begeleiden rekening houdend met hun noden en volgens hun eigen kunnen.

Wij willen ook als team groeien, we willen vernieuwen en onze deskundigheid uitbouwen.
We volgen nieuwe ontwikkelingen op zodat onze kinderen de beste begeleiding krijgen om zich voor te bereiden op participatie in de maatschappij.

We willen hen laten groeien
tot positieve, creatieve en sterke mensen.

bottom of page