top of page

Veel van onze leerlingen komen met de schoolbus naar school. Onze school neemt deel aan het bus-pilootproject, Anders, omdat het kan.
 

  • Er wordt samen met jou gezocht naar de beste manier om je kind naar school te laten komen. Wat is haalbaar voor jou als ouder en voor je kind?

  • Is fietsen, stappen, openbaar vervoer, opvang mogelijk? 
    Er kan ondersteuning aangevraagd worden bij het oefenen! 

  • Een beter georganiseerd leerlingenvervoer is in het voordeel van alle kinderen in het buitengewoon onderwijs. Bij kinderen die (te) lang op de bus zitten lukt dat vaak niet: de lange wachttijd, het lang stil zitten in een kleine ruimte, het gedoe van het overstappen, de drukte van de bus,… kunnen stress en ongemak veroorzaken bij uw kind. Wij bieden voor-en naschoolse opvang aan als alternatief en geven bovendien een korting!

  • Leerlingen van een basisschool buitengewoon onderwijs krijgen GEEN TOEGANG tot de schoolbus binnen een straal van 1,5 km.

  • We werken met vaste gemeenschappelijke opstapplaatsen voor kinderen in de buurt. Dit kan een bushalte van de lijn zijn, maar ook een parking of een beschutte plaats in de buurt. We streven naar opstapplaatsen van max 500 m van je thuis.

  • De busritten worden georganiseerd door een centrale dienst. Eind augustus krijgen de ouders informatie over de opstapplaats, het opstapuur en het uur van thuiskomst. Ouders die recht hebben op gratis busvervoer, maar hun kind toch zelf brengen, kunnen via de school een vergoeding aanvragen.

bottom of page