top of page
Presentatie_edited.jpg

Dagindeling

schooluren_edited.jpg

Gratis toezicht

 

Na de lessen is er gratis toezicht vooraleer de leerlingen
naar de naschoolse opvang gaan. 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er gratis toezicht tot 16:00.

Te laat

 

Te laat komen stoort het klasgebeuren. 
We wensen dan ook dat alle leerlingen tijdig op school aanwezig zijn.

bottom of page